Khóa học tại Huế

Offline
Nghiệp Vụ Lao Động - Tiền Lương C&B

Nghiệp Vụ Lao Động - Tiền Lương C&B

Khai giảng: 17h30 ngày 24/08/2022 Địa điểm học: Offline
Khóa Học Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự Thực Hành

Khóa Học Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự Thực Hành

Khai giảng: Khóa 1: 17h30 ngày 10/08/2022; Khóa 2: 19h30 ngày 23/08/2022 Địa điểm học: Offline và Online
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Hotline tư vấn: 0935484404